نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-8422301
امروز
یکشنبه 1400/9/14
|
ساعت

شعار سال 1400

ثبت وقایع حیاتی

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 99/9/9 | 18:34   | تعداد بازدید : 26
خبر کرانی
شرح خبررررر...
تاریخ و ساعت خبر : 99/9/9 | 18:34   | تعداد بازدید : 26
خبر کرانی
شرح خبررررر...

آدرس : کردستان ،شهر حسن آباد يا سوكند ثبت احوال کرانی
کد پستی : 38352-66531 | نمابر: 08738422301 | شماره تماس : 8422301-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com